Pierwsze

Akcjonariusze

Zakłady Produkcyjne B-D S.A. w Zawierciu zarejestrowane są od dnia 31.01.2013r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448754.
Ogłoszenia dla Akcjonariuszy:


Ogłoszenie  o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17.04.2020r.

I – wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji


II – wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji


III – wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji