Pierwsze

Przetarg

ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.

UL. 11-go LISTOPADA 2/4 42-400 ZAWIERCIEOGŁASZAJĄ

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 1/M/2019
NA DOSTAWY NASTĘPUJĄCYCH GRUP MATERIAŁÓW:

1. Materiały spawalnicze, ścierne, drut spawalniczy, materiały chemiczne, oleje, narzędzia skrawające, piły taśmowe, matryce i stemple, gazy techniczne.
2. Odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej oraz środki czystości.

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

     Wymagania ofertowe Pobierz Data opublikowania 6.03.2019
     Załącznik 1 Formularz ofertowy Pobierz Data opublikowania 6.03.2019
     Załącznik 2 Formularz cenowy Pobierz Data opublikowania 6.03.2019
     Załącznik 3 Oświadczenie Pobierz Data opublikowania 6.03.2019
     Załącznik 4 Wzór umowy Pobierz Data opublikowania 6.03.2019
     Rysunki Pobierz Data opublikowania 6.03.2019
     Komplet  plików w archiwum zip Pobierz Data opublikowania 6.03.2019


Oferty należy składać do dnia 18.03.2019r. w siedzibie firmy w sekretariacie. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 zł.


Dodatkowe informacje w sprawie przetargu uzyskać można u :

• Pan Łukasz Kołodziej – zadanie 1, tel. (32) 67 013 00-1 wew. 122


• Pani Katarzyna Mucha – zadanie 2: odzież ochronna i sprzęt ochrony
osobistej oraz środki czystości. tel. (32) 67 013 00-1 wew. 107