Pierwsze

Górnictwo

W ciągłej produkcji posiadamy szereg wyrobów mających zastosowanie w górnictwie podziemnym do których zaliczyć można:
  • rozpory rurowe symetryczne i niesymetryczne do stabilizacji odrzwi obudowy chodnikowej wykonanych z kształtowników V25, V29, V32, V34 i V36
  • rury stalowe ze szwem i bez szwu kołnierzowe ogólnego zastosowania - DN50 ÷ DN300
  •  dla ciśnień nominalnych PN16-PN63 przeznaczone do budowy rurociągów p.poż., sprężonego powietrza, rurociągów odwadniania, technologicznych oraz rury kołnierzowe wysokociśnieniowe DN30-DN50 dla ciśnienia nominalnego PN400;
  • rurociągi magistralne szybkoskrętne KOBeD HPT przeznaczone do doprowadzania i odprowadzania czynnika roboczego (o ciśnieniu maksymalnym do 40 MPa) do miejsca jego odbioru (np. wyrobiska ścianowego);
  • rury stalowe kołnierzowe przeznaczone do budowy rurociągów do podsadzki hydraulicznej oraz wód technologicznych z bardzo dużą zawartością części stałych w sytuacjach konieczności stosowania wysokich ciśnień w pomieszczeniach i podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
  • elementy zbrojenia szybowego w tym prowadniki szybowe, dźwigary, drabiny i pomosty spoczynkowe


Większość produktów zostało poddane badaniom na zgodność z odpowiednimi normami w Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych Głównego Instytutu Górnictwa lub w Zakładzie Badań Atestacyjnych Centrum Mechanizacji KOMAG w Gliwicach i posiada Certyfikat B uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B” i stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.