Pierwsze

Konstrukcje hal i wiat

        Produkujemy hale konstrukcyjne oraz wiaty o najwyższych standardach wytrzymałościowych i jakościowych. Jesteśmy elastyczni, sprostamy nawet najbardziej wymagającym Klientom.

       Posiadamy uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008 potwierdzone Świadectwem Kwalifikacyjnym wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
      
         Wykonujemy konstrukcje o wadze elementu do 8 t i długości do 12m. Wykorzystujemy procesy spawania metodą MAG 135, TIG 141 i SAW 121 dla stali konstrukcyjnych a także cięcie termiczne palnikami plazmowymi i tlenowymi na przecinarce o stole 2000 x 6000mm. Posiadamy możliwość wypalania CNC w elementach obrotowych (rurach). Posiadamy możliwość cięcia na piłach taśmowych elementów o przekroju do 500 x 500mm. 

         Produkowane przez nas hale i wiaty znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki – są to m.in garaże, magazyny, zakłady produkcyjne.

        Nieustannie się rozwijamy i inwestujemy w park maszynowy, dzięki czemu nasze produkty spełniają najwyższe normy jakości. Nasza praca poparta jest referencjami Klientów. Nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów jest do Państwa dyspozycji!

       Posiadamy Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 2627-CPR-1090-1.PL0224.TÜVRh.21.00 zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych - CPR) Niniejszy certyfikat obowiązuje dla wyrobu budowlanego: Wyrób budowlany Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC2 według EN 1090-2:2018