Pierwsze

Konstrukcje hal i wiat

        Zakłady posiadają uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008 potwierdzone Świadectwem Kwalifikacyjnym wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
       
         Wykonujemy konstrukcje o wadze elementu do 8 t i długości do 12m. Wykorzystujemy procesy spawania metodą MAG 135, TIG 141 i SAW 121 dla stali konstrukcyjnych a także cięcie termiczne palnikami plazmowymi i tlenowymi na przecinarce o stole 2000 x 6000mm. Posiadamy możliwość wypalania CNC w elementach obrotowych (rurach). Posiadamy możliwość cięcia na piłach taśmowych elementów o przekroju do 500 x 500mm.