Pierwsze

WFOŚiGW

Projekt "BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ "WODA JURA" zlokalizowanej w Skałce przy ul. Świerkowej 31 o wartości 3 844 334.98 PLN został zrealizowany w latach 2023-2024 przy wsparciu finansowanym z WFOŚiGW w Katowicach