Pierwsze

Zbiorniki stalowe, pojemniki

Wykonujemy zbiorniki z blach stalowych mające zastosowanie w różnych instalacjach technologicznych różnych gałęzi przemysłu: przemysł chemiczny, odlewniczy itp.

Możemy wykonywać zbiorniki o wielkości max. 4000x4000x4000 mm i wadze do 8000 kg. Prefabrykujemy również kontenery na gruz, złom, śmieci oraz pojemniki paletowe do transportu technologicznego, wewnątrz zakładowego na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego.