Pierwsze

Przetargi


Zapytanie ofertowe nr 02/04 /2023

Zakłady Produkcyjne B-D S.A. Ul. 11 Listopada  2/4  42-400 Zawiercie zapraszają do złożenia oferty dla zadania
pn.Wykończenie pomieszczeń mieszkalnych
 

1. Oferty na wykonanie przedmiotu należy składać w sekretariacie Zakłady Produkcyjne B-D S.A.
 ul. 11 Listopada 2/4 42-400 Zawiercie w terminie do dnia 26.04.2023r.

2. Osoba kontaktowa Pan Dyrektor Techniczny Łukasz Kołodziej tel.509842412 adres e-mail dth@b-d.com.pl

Szczegóły dostępne pod linkiem:   Szczegóły